بهادر علی مطلب زاده

جزئیات خاص

نام مدیریت: بهادر علی مطلب زاده
استان : آذربایجان شرقی
سال شروع فعالیت : ---
حجم تولید : ---
آدرس کارخانه : ---
تلفن کارخانه : ---
آدرس دفتر مرکزی : شبستر - روستای علیشاه
تلفن دفتر مرکزی : 2442290 -0472
آدرس وب سایت : ---
پست الکترونیک : ---
ملاحضات : ---

موقعیت