سیروس حنیفی

جزئیات خاص

نام مدیریت: سیروس حنیفی
استان : آذربایجان شرقی
سال شروع فعالیت : ---
حجم تولید : ---
آدرس کارخانه : ---
تلفن کارخانه : ---
آدرس دفتر مرکزی : شبستر - قم تپه
تلفن دفتر مرکزی : 4451891 -0411
آدرس وب سایت : ---
پست الکترونیک : ---
ملاحضات : ---

موقعیت