محمد باقر مداحی

جزئیات خاص

نام مدیریت: محمد باقر مداحی
استان : آذربایجان شرقی
سال شروع فعالیت : ---
حجم تولید : ---
آدرس کارخانه : ---
تلفن کارخانه : ---
آدرس دفتر مرکزی : جلفا - روستای سیه سران
تلفن دفتر مرکزی : 0492-
آدرس وب سایت : ---
پست الکترونیک : ---
ملاحضات : ---

موقعیت