چکاوک اروم

جزئیات خاص

نام مدیریت: -
استان : آذربایجان غربی
سال شروع فعالیت : ---
حجم تولید : -
آدرس کارخانه : ---
تلفن کارخانه : ---
آدرس دفتر مرکزی : ارومیه -
تلفن دفتر مرکزی : 2241433 ، 2244220 ،2234252 ،2232288 -0441
آدرس وب سایت : ---
پست الکترونیک : ---
ملاحضات : ---

موقعیت