پرورش و فروش ماهیان زینتی آب شور و شیرین
آبزیان

نام مرکز استان :

یوسف علیپور

آذربایجان شرقی

آکواریوم دریا

آذربایجان شرقی