پرورش پرندگان زینتی
طیور

نام مرکز استان :

پر طلایی

چهارمحال و بختیاری