پرورش مرغ گوشتی
طیور

نام مرکز استان :

شرکت تعاونی تولیدی گلپر بیهق

خراسان رضوی

مزرعه نمیری

قم

موسسه الماس

آذربایجان غربی

خدمات و پرورش مرغ گوشتی

آذربایجان شرقی

واحد پرورش مرغ گوشتی سرو ماکیان

فارس

تعاونی کشاورزی پرورش مرغ گوشتی سده

خراسان جنوبی

مرغداری میلاد

خوزستان

مرغداری هش

مازندران

مجتمع تولید گوشت مرغ زربال

تهران

آغ جوجه

آذربایجان غربی

آق جوجه تل

آذربایجان غربی

اباذر حسینی

آذربایجان غربی

اتحادیه تعاونیهای روستای

آذربایجان غربی

اتحادیه تعاونیهای روستای

آذربایجان غربی

بهفر

آذربایجان غربی

پروتئین بخش قلعه

آذربایجان غربی

تاج طلا

آذربایجان غربی

تعاونی 118

آذربایجان غربی

تعاونی 174

آذربایجان غربی

تعاونی 175 مرغ مادر ارومیه (پلیکان جوجه )

آذربایجان غربی